#Gradle

Gradle czyni niemożliwe możliwym, możliwe czyni łatwym a łatwe eleganckim.

Budowa międzyplatformowa

Linkedin Używa Gradle do prowadzenia procesu budowy w 60 różnych językach programowania wliczając takie jak Java, Scala, Python, C/C++, Android, IOS i wiele innych. Sprawdź dlaczego Gradle jest wielojęzycznym i międzyplatformowym narzędziem budowy.

Narzędzie integracji

Wtyczki wspierają integrację z każdym wyobrażalnym narzędziem w strumieniu DevOpsowej automatyzacji począwszy od środowisk IDE takiach jak Eclipse, Android Studio i IntelliJ, skończywszy na środowiskach Jenkins, Chef, Puppet, Docker i Ansible.

Zarządzanie zależnościami

Gradle obsługuje zależności przechodnie pochodzące z wielu typów repozytoriów takich jak Maven, Ivy, pliki płaskie.

Silna i zwięzła logika

Perfekcyjna mieszanka deklaratywności i impreratywności. Gradle zapewnia pełną kontrolę Automatyzacji Budowy i strumieni Ciągłego Wdrażania. Zwięzły i prosty w utrzymaniu kod jest przyczyną, z której powodu Gradle stał się standardem w automatyzacji budowy aplikacji.

Budowa z wysoką wydajnością

Przyrostowe kompilacje, buforowanie i zrównoleglenie zapewnia Gradle'owi nowy wymiar wydajności. Buduj tylko to, co się zmieniło, i zobacz jak wydajność jest jedną z przyczyn dlaczego Gradle jest tak szerowo używany.

Raportowanie stanu budowy

Zaawansowane funkcje analityczne pozwalają dostrzec dokładnie co potrzebuje optymalizacji i na czym się skupić. Uzyskaj wgląd w dane na temat efektywności procesów włączając w to informacje o modułach wydajnych lub znacząco opóźniających proces.